ข่าวสาร

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


เทศบาลสรรพยาพาครูสังกัดท้องถิ่นอบรมการเรียนแบบแอคทีปเลินนิ่ง
พว.เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform
พว.เปิดใช้ฟรี แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์
พว. ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ เทศบาลสรรพยา